Capçalera impresa
Hemeroteca elaboració amb programari lliure (GPL) III Època a l'Escala

LLEGIR A LA WEB: Obre la seqüència d'imatges de les pàgines

IMPRIMIR: Per a reproduïr un exemplar d'aquesta edició com un original, heu de preparar 2 fulls de paper (mida DIN-A4 d'entre 80 i 100 grams), i obrir cadascun dels documents PDF per a fer cada cara de cada full:
altres pàgines recomanades:
- periòdic Vent del Poble (Figueres)
- Catalunya: Periòdic Solidaridad obrera (AIT), La Soli (CIT)
- periódico CNT

- CNT-AIT de Figueres, i altres sindicats a l'Alt Empordà
- CNT (CIT) d'Olot
- confederació regional de Catalunya
- confederació nacional del treball (CNT-AIT)


Contacte: veure revista Compartir amb igualtatNo comercialAtribucio CNT-AIT a l'Empordà Copyleft Pàgina inicial